Máy soi tiền giả ARGUS ESTI

Máy soi tiền giả ARGUS ESTI
- Khung nhôm định hình 4 mảnh. mạ crôm chống xước. - Kiểm tra cả bó 1.000 tờ. - Sử dụng kính tím. - Kiểm tra ảnh chìm. - Công suất 18W - Kích thước: 21 x 18 x 17.5 - Linh kiện Đức