Máy đếm tiền Oudis 3900C - máy đếm tiền chuyên dụng cho văn phòng, ngân hàng...

Máy đếm tiền Oudis 3900C - máy đếm tiền chuyên dụng cho văn phòng, ngân hàng...
Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. . Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.