Máy đếm tiền Oudis 2500C

Máy đếm tiền Oudis 2500C
. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.Đếm và phát hiện tiền giả polymer băng tia UV MG. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm. Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút.