Máy đếm tiền Oudis 2300C

Máy đếm tiền Oudis 2300C
Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng,Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.