MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 0618, MODUL 0618

MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 0618, MODUL 0618
-Bắt tiền giả chính xác 100%, báo lỗi ít,. - Hoàn toàn tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại. - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra tiền VNĐ giả và siêu giả các loại. - Hệ thống phân loại và kiểm giả đa cấp.