Đèn soi tiền giả DL-01

Đèn soi tiền giả DL-01
Đèn kiểm tra phát hiện tiền UV Sử dụng: Để kiểm tra tiền, tất cả các loại tiền trên thế giới Để kiểm tra tem, kiểm tra vé, kiểm tra thẻ tín dụng, chứng minh thư .... Ngoài ra có thể dùng để tìm các nguồn vô hình của con vật cưng của nước tiểu, mùi hôi và các chất ô nhiễm sinh học khác, chẳng hạn như phân, nước tiểu, máu, bọt nước, nôn, tinh dịch ...